55 km Graveltour

Disclaimer: Am Geigensatz zu de Strecken op der Strooss wäert de Gravel Tour net ausgeschëldert sinn. Lued dir also weg. den Tour op däin GPS Gerät. Et wäert ee Ravi zu Iermsdref ginn. Den Tour ass entstan mat Ennerstetzung vun Panaché Vëlo an dem Paul Thill – villmools merci hinnen!

Wëllt dir den Tour gefeiert an enger Grupp fueren, da kennt dir dëst zesummen mam Panaché Vëlo maachen. Sie wäerten um 9:30 mat um Start sinn.

Duerchfueren Dierfer: Konsdref, Bäerdref, Grondhaff, Beefort, Iermsdref, Suewelbuer, Chrëschtnech, Marscherwald, Konsdreffermillen, Konsdref

08:00 – 10:00
Gemeinsamen Start: 09:30
15:00
spéit méiglechst Ukommszäit
Centre polyvalent „Kuerzwenkel“
19, rue de Berdorf
6213 Consdorf